Skip to main content
Station 18

Esterweger Dose

Een bijzondere habitat – de Esterweger Dose

Verreweg het grootste natuurgebied (ca. 4750 ha) in de regio Weser-Ems heeft een belangrijke taak: een groot veengebied bewaren voor het nageslacht. Overal waar nu nog turf wordt gewonnen, kan straks nieuwe natuur – nieuw hoogveen – ontstaan.

Eigendom

Zo'n 2450 ha van het natuurgebied is in bezit van de deelstaat Neder-Saksen en wordt beheerd door de Staatliche Moorverwaltung in Meppen. Ongeveer 550 ha is eigendom van de staat en wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Daarnaast is nog zo'n 1000 ha eigendom van turfwinningsbedrijven en particulieren. Deze grond wordt conform de winningsvergunningen teruggebracht in de oorspronkelijke toestand. Verder zijn er nog stukken grond van particulieren in de randgebieden die voor landbouw worden gebruikt.

stat18 01
In sommige delen van de Esterweger Dose lopen nog vergunningen voor turfwinning.

Bescherming

Het is de bedoeling om de kernzone van het natuurgebied om te vormen tot een hoogveenhabitat voor dieren en planten die hier van nature thuis zijn en rust nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.

stat18 04
Laat (h)erkend – het belang van hoogveen.

Geschiedenis

Al in de jaren dertig waren er mensen die oog hadden voor het belang van de Esterweger Dose als laatste complex levend hoogveen in Duitsland. Delen van het gebied kregen daarom een beschermde status. Die bescherming werd eind jaren vijftig weer opgeheven omdat turfwinning en landbouw voorrang kregen. Sinds 2005 is de Esterweger Dose weer beschermd natuurgebied en sinds 2004 ook een Natura 2000-gebied.

stat18 03
De deelstaat Neder-Saksen kwam pas in 1981 met een programma voor veenherstel

Onderhoud

Inmiddels zijn alle voormalige turfwingebieden door de Staatliche Moorverwaltung of de turfwinningsbedrijven voorbereid voor vernatting. Sloten en greppels zijn gedempt en er werden polderdammen aangelegd. Om het veen open te houden werden houtige gewassen verwijderd. Stukken grasland in overheidsbezit worden pachtvrij of tegen een klein bedrag ter beschikking gesteld en er is financiële compensatie voor particulieren. Op die manier hoopt men het akkervogelbestand in het gebied op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

stat18 02
Na de turfwinning kunnen de percelen veranderen in natuurlijke veengebieden.

Natuurgebied ’Esterweger Dose‘ in het kort

Naam Esterweger Dose
Kenmerken NSG WE 245
Omvang 4.747 ha

Bevoegd gezag in natuurbeschermingszaken

Landkreis Emsland 2.080 ha
Landkreis Cloppenburg 1.942 ha
Landkreis Leer 725 ha

Gelegen in de natuurregio Ostfriesisch-Oldenburgische geest

Europese habitatrichtlijn (in oppervlaktepercentage)
Nr. 158 Esterweger Dose (1.260,0 ha)

EU-Vogelrichtlijngebied (oppervlaktepercentage)
V14 Esterweger Dose (4.725 ha)

uebersichtskarte

© Gemeinde Esterwegen. Alle rechten voorbehouden.