Skip to main content
Station 01

Zand en veen - twee soorten landschap

Esterwegen wordt van oudsher gedomineerd door twee soorten landschap: veengrond en zand. Het dorp zelf is gebouwd op een gedeeltelijk met bos bedekte zandrug, die op sommige plekken 39 meter boven het omringende hoogveen uitstak.

Gletsjers uit de ijstijd

Geest of geestgrond is de naam voor zanderige en tamelijk onvruchtbare gebieden in het noordwesten van Duitsland. Het vlakke geestlandschap is ontstaan door de dikke ijskappen die vanuit Scandinavië via de Oostzee meerdere keren langzaam richting Noord-Duitsland kwamen schuiven. Rond de Hümmling vormde zich in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, een heuvelachtig landschap.

station01 02Dekzandruggen op de Hümmling

Keien uit Scandinavië

Toen het ijs smolt bleven er enorme brokken steen, zwerfkeien en graniet achter. Die zwerfstenen vormen de ondergrond van de geest en raakten in later tijden bedekt met een dikke laag zand. De hoogteverschillen zijn in dit gebied vrij gering omdat in de loop van vele tienduizenden jaren de oorspronkelijke heuvels en dalen door de natuur zijn geëgaliseerd.

station01 03
Beek met zwerfstenen

station01 01
De hunebedden op de Hümmling zijn in prehistorische tijden opgebouwd uit zwerfkeien.

Ondoorlatende laag houdt regenwater tegen

In de dalen van het geestlandschap werd de ondergrond gevormd door een stenige laag, waardoor het regenwater niet kon wegzakken. Daardoor ontstonden hier in de laatste ijstijd, het Weichselien, diverse veengebieden, zoals de Esterweger Dose en het Melmmoor / Kuhdammmoor. Ze maken deel uit van het grootste nog aanwezige hoogveencomplex tussen Oldenburg en Papenburg, gelegen in het laagland van Hunte en Leda. In de Esterwege Dose was het veenpakket op sommige plekken maar liefst 6,40 meter dik.

station01 04
Veenlandschap van de Esterweger Dose

Esterwegen - Groen eiland in het veen

De roerige geschiedenis van Esterwegen gaat terug tot het jaar 1223. Toen vestigden de Johannieters zich op deze plek, midden in de veen- en heidegebieden. Het was de enige gemeenschap van deze orde in het ambt Meppen, dat viel onder het bisdom Münster. Vanwege de slechte verbindingen kreeg Esterwegen de bijnaam ‘eiland in het veen’. Bij droogte en vorst was het terrein nagenoeg onbereikbaar.

winterlandschaft

Kerk en adel

Graaf Balduin Boudewijn van Bentheim schonk het landgoed ‘Hesterwede’ in 1223 aan de Johannieter Orde in Steinfurt. Tijdens de reformatie nam de plaatselijke adel hier zijn intrek. In de loop der eeuwen wisselde het landgoed diverse keren van eigenaar en raakte het steeds meer in verval.

Historische Karte Emslandmuseum Lingen

Armoede onder de bevolking

De laatste edelman van Esterwegen, baron Ludwig von Exterde, besloot begin 19de eeuw nieuwe bewoners naar het landgoed te halen. De bevolking groeide sterk maar door de onvruchtbaarheid van de bodem en de slechte bereikbaarheid van het gebied nam ook de armoede toe.

Ontwikkelingen in de 20ste eeuw

Pas in de 20ste eeuw, en dan met name na 1945, heeft Esterwegen dankzij allerhande infrastructurele maatregelen een bloeiperiode doorgemaakt. Een van de eerste tekenen van het nieuwe zelfbewustzijn van de streek was de Johanneskerk, eind 19de eeuw gebouwd op een steenworp afstand van het landhuis. Ook nu nog is dit in neogotische stijl gebouwde godshuis het middelpunt van het dorp. Inmiddels is er ook steeds meer oog voor het bijzondere karakter van deze streek waar mensen, dieren en planten in harmonie samenleven.

stat02 03Kerk en landhuis in april 2008

Zwarte bladzijde

Vlak naast het MoorInfoPfad ligt de gedenkplaats Esterwegen, gewijd aan de geschiedenis van de kampen in het Emsland ten tijde van het nationaalsocialisme. In Esterwegen werd al begin 1933 door de Pruisische staat een concentratiekamp gebouwd voor politieke tegenstanders. Tussen 1937 en 1945 fungeerde het als strafkamp voor gevangenen van diverse nationaliteiten, waaronder verzetsstrijders uit Nederland en België. Het kamp is heringericht met een informatie- en documentatiecentrum en staat in het teken van de strijd tegen dictatuur, nationalisme en racisme.

Meer weten – informatie over het veen en alles erom heen

Esterwegen ligt in een schitterend landschap met bossen, heide en veengebieden. Natuurliefhebbers en rustzoekers kunnen hier het hele jaar door hun hart ophalen. Bijzondere attractie: aan het eind van de zomer zet de bloeiende heide hele velden in een paarse gloed. Bijna de helft van de uitgestrekte veengebieden rondom Esterwegen is beschermd natuurgebied.

Pleisterplaatsen langs de kant van de weg

Het MoorInfopfad in natuurgebied Melmmoor / Kuhdammmoor is 1,1 km lang en biedt informatie over het ontstaan van veen, het werk in het veen, bijzondere dieren en planten en natuurherstel. Om het zompige gebied toegankelijk te maken voor bezoekers is een 700 meter lang vlonderpad aangelegd.

Let op: De natuur is kwetsbaar. Blijf op de paden en houd uw hond aan de lijn.

Tip: Horeca is aanwezig bij Gedenkstätte Esterwegen. Daar zijn ook gratis toiletten.

karte nl

© Gemeinde Esterwegen. Alle rechten voorbehouden.